สมัครออนไลน์ คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562  ผู้ที่ต้องสมัครเข้าศึกษา กรุณากรอกข้อมูล ทางมหาวิทยาลัยจะติดต่อกลับ กำหนดการรับสมัครอย่างเป็นทางการ ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งต่อไป


สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
อาคารพยาบาลศาสตร์ ชั้น 1 
4 หมู่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150

  • โทรศัพท์ 02-563-5252-3  แฟ็กซ์ 02-563-5252
  •  มือถือ 085-820-8833, 085-802-8833, 088-585-2070