มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธาน 12150
02-563-5252